"Dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpie siły"

 W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Jaworznickie uroczystości miejskie już  tradycyjnie otworzyła o godz. 9 uroczysta msza św. w Kolegiacie św. Katarzyny i św. Wojciecha. Kazanie, jak zwykle, wygłosił ks. prałat Eugeniusz Cebulski. Po mszy uroczysty pochóde udał się na Rynek pod Pomnik Niepodległości gdzie oklicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Paweł Silbert. W dalszej części uroczystości wręczono nagrody laureatom Wojewódzkiego  Konkursu Pocztów Sztandarowych i Konkursu Wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. Część artystyczną przygotował dziecięcy zespół wokalny Jadwigi Hild działający przy ATElier Kultury. Złożyły się na ten radosny występ wiersze i piosenki o Koziołku Matołku i o piegach.
Na zakończenie uroczystości kwiaty pod pomnikiem Niepodległości złożyli Prezydent miasta, radni, posłowie, instytucje kultury, młodzież szkolna, stowarzyszenia i partie polityczne, harcerze.